GEREFORMEERDE STUDENTENVERENIGING GRONINGEN

GSV

Contact
Hereweg 40
9725 AE
Groningen
abactis@gsvnet.nl

Website: gsvgroningen.nl
Komende open dagen

De Gereformeerde Studentenvereniging, de GSV, is studentenvereniging met een gereformeerde basis die gevestigd is in het hoge noorden. De vereniging bestaat uit een hechte groep van zo’n 200 studenten die elke week bij elkaar komen in bijbelkringen voor Bijbelstudie, maar ook voor een biertje op de soos in het hartje van de bruisende studentenstad Groningen. Binnen de vereniging worden veel activiteiten georganiseerd die passen bij een van de vier pijlers die de GSV karakteriseren: de christelijke, de intellectuele, de sociale en de studentikoze pijler.