CHRISTELIJKE STUDENTENVERENIGING ENSCHEDE

VGST

De belangrijkste pijler van de VGST is de christelijke pijler. We geven deze pijler invulling door eens per twee weken bijbelstudie te houden, waarbij we met de bijbel in de hand verschillende onderwerpen behandelen. Naast bijbelstudie worden er ook activiteiten als een sing-in, een lezing met een christelijk thema, en een toerustingsweekend georganiseerd. Verder is het bij de VGST altijd mogelijk om een gesprek te voeren over het geloof, of andere christelijke thema’s. Juist door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we nadenken over onze christelijke identiteit en hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Intellectualiteit is één van de pijlers binnen de VGST. We organiseren ieder jaar een aantal themagroepen, waarbij leden aan de hand van een boek of documentaire uitgedaagd worden om op een andere manier naar wetenschap of geloof te kijken. Daarnaast worden er lezingen gegeven die aansluiten bij het jaarthema. Door lezingen en themagroepen te organiseren verbreden we onze horizon. Naast het bijwonen van deze activiteiten is het ook mogelijk om lid te worden van een intellectueel dispuut, waar nagedacht wordt over ethische of filosofische vraagstukken.

Een studentenvereniging kan niet zonder studentikoziteit. We geven deze pijler invulling door middel van activiteiten waarin het studentikoze karakter doorwerkt, zoals studentikoze donderdag, waar ludieke acties worden gedaan. Daarnaast zijn er tal van tradities, liederen en gebruiken die elk lid van de VGST kent. Elk jaar vieren we de Dies Natalis, een gala ter ere van de verjaardag van de VGST. De barspeeches, Algemene Vergaderingen en verenigingskleding zijn andere vormen van studentikoziteit bij ons.

Alle activiteiten van de VGST zijn sociale activiteiten en daarmee is de sociale pijler ook heel erg belangrijk voor de vereniging. De wekelijkse sociëteitsavond in een café in de binnenstad is hier een goed voorbeeld van: onder het genot van een biertje kun je genieten van gespreken over het geloof, de maatschappij, de studie, leuke acties, of gewoon van de sfeer en de mensen. Zo nu en dan wordt er een feest georganiseerd, gaan we één keer per jaar liften naar een bestemming binnen West-Europa, organiseren we een gala, een kleinkunstavond en hebben we een aantal verenigingsweekenden. Verder zijn er veel initiatieven binnen de VGST om gezellig activiteiten te ondernemen. Zoals samen eten, stappen, sporten, muziek maken en klaverjassen. De VGST is een groep mensen waar je goede vrienden kunt maken. Het is een plek waar iedereen zich thuis kan voelen.