‘Ik heb ooit gezegd dat ik in een christelijk ‘gat’ zou vallen als ik geen lid meer zou zijn van de VGSU.’ – Menno Heijnen

Wie ben je?
Ik ben Menno Heijnen, 23 jaar en vijfdejaars lid bij de VGSU. Ik studeer scheikunde aan de Universiteit van Utrecht.

Van welke kerk ben je lid? Wat vind je zo fijn aan je kerk?
Ik ben nu officieel lid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv) in Utrecht, maar ik ben al sinds mijn eerste jaar bij de VGSU op zoek naar een kerk die bij me past. Dit heeft vooral te maken met een gebrek aan fundament van huis uit, want ik ben niet gelovig opgevoed. Ik heb geen kerkelijke stroming waar ik automatisch al bij hoor omdat mijn ouders daar lid zijn of waren. Ik vind het in sommige kerken ook moeilijk om te dealen met de regels van de kerk.
Ik zou in de toekomst graag lid willen worden van een kerk waarin ik het gevoel heb dat ik omwille van de fijne mensen actief wil zijn. Ik wil zelf vanuit enthousiasme participeren in een gemeente.

Waarom ben je lid geworden van een christelijke studentenvereniging?
Ik had toen ik lid werd een christelijke vriendin die de christelijke studentenwereld kende. Via haar ben ik ook met het geloof in aanraking gekomen. Toen we gingen studeren, wilde zij lid worden bij de VGSU en ik ging met haar mee. Eigenlijk was dat de voornaamste reden, niet heel bijzonder, haha.

Was die keuze dan niet bewust?
In zekere zin was het wel een bewuste keuze. De ouders van mijn toenmalige vriendin waren ook allebei lid geweest van een VGS-vereniging. Zij hadden naar mijn mening een betrouwbaar oordeel over waar je het beste lid zou kunnen worden. Daarom heb ik mijn vriendin gevolgd door lid te worden bij de VGSU.

Heb je wel nagedacht over andere christelijke studentenverenigingen?
Toen heb ik daar niet over nagedacht. Later ben ik wel bewuster gaan nadenken over mijn keuze, maar ik had bij de VGSU al veel vriendschappen opgebouwd dus ik vond het niet nodig om naar een andere vereniging over te stappen.

Ben je er door de jaren heen achter gekomen wat de meerwaarde van een christelijke studentenvereniging is?
Zeker! Het geeft je handvaten voor het christen-zijn. Ik heb momenteel geen kerk waar ik een fundament heb gevonden om mijn geloof op te bouwen. Dat fundament vind ik juist bij de VGSU. Ik heb ooit gezegd dat ik in een christelijk ‘gat’ zou vallen als ik lid-af zou worden. Dat is misschien nu niet meer zo heftig, maar de VGSU geeft wel degelijk dat fundament wat ik vanuit mijn opvoeding niet heb meegekregen. Ik lees bijvoorbeeld in de Bijbel omdat ik bij de VGSU zit, maar thuis doe ik dat normaal nooit. Daarnaast heb ik het idee dat er in christelijke studentenverenigingen meer omzien naar elkaar is. Het is fijn om te weten dat je met mensen bent die op dezelfde manier denken als jij. Soms wordt dat gezien als een soort christelijke ‘bubbel’ waar wij allemaal in zouden zitten, maar ik geloof niet dat we daar echt in vastzitten. Ik vind het juist fijn om met gelijkgestemden een vereniging te vormen.

Hoe geef je jouw geloof vorm bij je vereniging?
Ik ben heel bewust bezig met het vormgeven van mijn geloof. In mijn verenigingstijd ben ik mezelf daarin gaan uitdagen. Ik ben meer verantwoordelijkheid gaan pakken door bijvoorbeeld vorig jaar het jaarlijkse Bezinningsweekend te organiseren en dit jaar kringleider van een Bijbelstudiegroepje te zijn. Door het organiseren van het Bezinningsweekend werd ik voor mijn gevoel echt uitgedaagd. Ik ging bewust nadenken over hoe we om kunnen gaan met geloofsvragen die bij mij en bij andere leden spelen. Ik leer wel steeds minder bij de Bijbelstudies. In mijn eerste jaren bij de VGSU was het vooral fijn om veel kennis op te doen, maar nu wil ik veel meer een praktische invulling van mijn geloof ontwikkelen. Dat mis ik nog wel eens bij de VGSU. We focussen vooral op het theoretische gedeelte en dat vind ik nog wel eens lastig.
Ik woon ook met huisgenoten van de VGSU die christelijk zijn. Ik leer van hen de christelijke cultuur kennen en ik leer daarin mee te gaan. Ik zie de VGSU als een soort sociaal vangnet waar de christelijke normen en waarden bewust in stand worden gehouden, dat is heel fijn. Aan de andere kant ervaar ik ook de vrijheid om te ontdekken wat de grenzen zijn van het christelijke geloof.

Wat vind je het leukste aan lid zijn van je vereniging?
De vrijheid die je geboden wordt. Je kunt letterlijk alles doen en laten wat je wil, als je het maar goed voorbereidt. Als jij een supergaaf idee hebt voor een activiteit, kun je dat met een goed plan heel makkelijk uitvoeren. Die creatieve vrijheid vind ik erg fijn. Het wordt ook gewaardeerd als je iets voorbereidt en uitvoert. Mensen worden daar enthousiast van. Er zit veel potentie in de vereniging en al die potentie wordt ook echt gebruikt. Dat vind ik heel mooi.

Wat zou je zeggen tegen iemand die misschien lid wil worden van een vereniging van VGS-Nederland?
Ga ontdekken! Ontdek wat je bij kunt dragen aan de vereniging waar je lid van wil worden en ontdek ook wat een vereniging aan jou kan bijdragen. Bij VGS-Nederland word je gevormd tot een christenacademicus in de maatschappij. Alles wat je nu doet en leert, kun je later toepassen. Ga ontdekken wat dat voor jou kan betekenen!